De diëtist helpt bij Autisme

Autism

Autisme is een verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: communicatie, sociale interactie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie. 

Sommige onderzoeken tonen aan dat er een mogelijk verband aanwezig is tussen autisme en een eetstoornis. Autismespectrumstoornissen komt voor bij 1% van de bevolking. Waarbij er naar schatting bij 30-80% van mensen met autisme sprake is van één of meerdere stoornissen, waaronder een eetstoornis.

Er zijn verschillende vormen van autisme.

Karaktertrekken van autisme, welke ook vaak terug gezien worden in het gedrag bij mensen met een eetstoornis, zijn bijvoorbeeld:

  • Behoefte hebben aan structuur en moeilijk tegen veranderingen kunnen;
  • Sterk vasthouden aan zelfopgelegde ‘regels’ of zichzelf herhalende patronen;
  • Geneigd zijn om sterk te focussen op één ding (een obsessie);
  • Focussen op details in plaats van te kijken naar het totaal plaatje;
  • Perfectionisme;
  • Problemen met sociale contacten.

Autismespectrumsstoornissen gaan dus regelmatig gepaard met eetproblematiek of eetstoornissen. Echter dient hierover nog verder en uitgebreider onderzoek gedaan te worden.

Iedere behandeling is maatwerk, zo ook de behandeling van een eetstoornis in combinatie met autisme. De behandeling van iemand met een eetstoornis in combinatie met autisme zal anders aangepakt worden dan de behandeling van enkel een eetstoornis. Omdat iemand met autisme moeite heeft met veranderingen, wordt gedurende de behandeling het autismespectrumstoornis als uitgangspunt genomen. Zo wordt er gekeken naar de prikkelgevoeligheid en de moeite en mogelijkheid tot veranderingen. Van daaruit wordt de behandeling verder vormgegeven.

Zo kan een eetlijst voor iemand met autisme bijvoorbeeld al heel veel rust en houvast geven. Een diëtist kan jou helpen bij het samenstellen van een volwaardige eetlijst op maat. Omdat iemand met autisme de geur, textuur en smaak van voedsel anders kan ervaren dan iemand die geen autisme heeft, wordt hier in de samenstelling van een volwaardige eetlijst rekening mee gehouden.

  • Als je het lastig vindt voedingspatronen te doorbreken;
  • Als eten je leven op een negatieve manier beïnvloedt;
  • Als je wilt weten of je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt.