Verwijsinformatie

Vanaf 1 januari 2012 is de diëtist vrij toegankelijk. Dit betekent dat mensen ook zonder verwijsbrief van een (huis)arts bij ons terechtkunnen. Toch heeft het nog steeds onze voorkeur als u een patiënt met een verwijsbrief naar ons doorverwijst.

In een verwijsbrief kunt u bijvoorbeeld relevante labwaarden of aanvullende informatie geven die voor ons tijdens de behandeling van meerwaarde kunnen zijn. Op deze pagina leest u welke gegevens wij graag van u ontvangen.

Relevante gegevens

In een verwijsbrief kunt u, naast persoonlijke gegevens en de reden van doorverwijzing, eventuele relevante labwaarden vermelden. Een verwijsbrief is alleen geldig met de verwijsdatum en uw handtekening.

Aandachtspunten

Voedselallergie

Wanneer er is getest op voedselallergie(ën), wilt u bij de verwijsbrief dan de uitslagen van het onderzoek vermelden? De indeling kan in klassen maar ook in kU IgE/liter.

Ook wanneer er andere testen zijn uitgevoerd, zoals een provocatietest, is het voor ons goed om te weten hoe deze zijn verlopen.

Eetstoornissen

Bij een patiënt met een eetstoornis wordt de (huis)arts aanbevolen minimaal een keer algemeen laboratoriumonderzoek te laten doen. Bij het risico op het refeeding-syndroom is het belangrijk lab vaker te volgen. Meer informatie kunt u hieronder terug vinden. 

Refeeding-syndroom

Is er sprake van een risico op het refeeding-syndroom, dan de volgende bloed- en urinewaarden goed in de gaten houden: leukocyten,  hemoglobinewaarde, natrium, kalium, calcium, fosfaat, magnesium bicarbonaat, chloride, ureum, creatinine, ASAT, ALAT, totaal eiwit, glucose en albumine.

Wie loopt risico op het refeeding-syndroom?

  • Patiënten met een eetstoornis.
  • Patiënten met een zeer snelle gewichtsdaling bij overgewicht.
  • Patiënten met zeer ernstig ondergewicht, om welke reden dan ook.
  • Patiënten die ondervoed zijn, dit kunnen bijvoorbeeld ook ouderen of juist hele jonge kinderen zijn die slecht eten.

Wanneer u het vermoeden heeft van refeeding, dan willen wij u vragen om telefonisch zo spoedig mogelijk met ons contact op te nemen. Wij kunnen dan snel een afspraak maken met uw patiënt. De juiste voedingsbegeleiding is bij het refeeding-syndroom namelijk uitermate belangrijk. Bij kinderen kan het tevens wenselijk zijn om door te verwijzen naar de kinderarts voor eventueel verder lichamelijk onderzoek.