Voedingsadviesbureau de Winter is Lid van NVD en een Erkende Diëtistenpraktijk.

Button

Bij de zorg van sommige chronische aandoeningen is de hulp van meerdere artsen en zorgverleners nodig. Bijvoorbeeld de huisarts in samenwerking met een diëtist en een fysiotherapeut of oefentherapeut. Dit noemen we ketenzorg.

Je hoeft geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’.

Dieetadvies door een van onze diëtisten wordt verder gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars: Je krijgt een vergoeding voor de eerste 3 behandeluren per kalenderjaar. Bij meer behandeluren zul je zelf de kosten moeten dragen of een aanvullende verzekering nodig hebben.

Onder ketenzorg vallen onder andere huisartsen en diëtisten. Ook voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Iemand kan zonder verwijzing gebruik maken van dieetadvies. Dit noemt men: Directe Toelating Dieetadvisering (DTD).

Doorverwijzing huisarts

Voor sommige specialistische zorg heeft u geen verwijzing nodig. Behalve als uw verzekeraar dit uitdrukkelijk aangeeft in uw polis. U kunt meestal zonder verwijzing naar een diëtist – Het hangt van uw zorgverzekeraar af en uw mogelijke aanvullende verzekeringen of u deze zorg (volledig) vergoed krijgt. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.

Geen verwijzing, wel verklaring

Soms heeft u geen verwijzing nodig, maar wel een verklaring. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie bij een chronische aandoening. Een verklaring is een brief van een arts, waarin een diagnose staat. Bijvoorbeeld voor een ziekte of aandoening waarvoor u behandeld moet worden. Op basis van deze verklaring kan de therapeut u goed behandelen. En wij kunnen vaststellen of u een vergoeding krijgt.

Check altijd eerst of u de kosten vergoed krijgt

Heeft uw huisarts u doorverwezen? Of krijgt u zorg waarvoor u geen verwijzing nodig heeft? Dan wil dat niet altijd zeggen dat u de zorg ook vergoed krijgt. Voor de tandarts en de fysiotherapeut heeft u bijvoorbeeld een aanvullende verzekering nodig. Check voordat u naar een andere zorgverlener gaat of u uw kosten vergoed krijgt.

Heer die enkel groente krijgt

Voorwaarden

 

Allereerst hoeft de verzekerde geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM. Onder ketenzorg vallen veel huisartsen en diëtisten. Ook voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.
Iemand kan zonder verwijzing gebruik maken van dieetadvies. Dit noemt men: Directe Toelating Dieetadvisering (DTD).

Vergoeding aanvullende verzekering

In de praktijk blijkt soms dat de eerste drie uur dieetadvies niet voldoende is voor het gewenste resultaat. Daarom bieden diverse zorgverzekeraars aanvullende pakketten om meer consulten te dekken. Informeer bij jouw zorgverzekering naar de mogelijkheden.

Verwijsbrief of vergoeding diëtist

Voedingsadviesbureau de Winter helpt je slank, fit en gezond te worden op een gemakkelijke manier!
Persoonlijk dieetadvies passend bij uw leefsituatie, eetgewoonte en wensen.
Deskundige voedingsadviezen door onze gespecialiseerde diëtisten.
Meten en wegen om uw voortgang te analyseren.
Lekker en gevarieerd eten, zonder hongergevoel.

Wat krijgt u vergoed voor dieetadvies uit de Basisverzekering?

Uit de basisverzekering krijgt u per jaar 3 uur dieetadvies vergoed. Een diëtist geeft voorlichting en advies over voeding en eetgewoonten, met een medisch doel.
Is de dieetadvisering onderdeel van ketenzorg? Dan krijgt u dit volledig vergoed uit uw basisverzekering. Ook dan betaalt u géén eigen risico.

Wat vergoedt de basisverzekering in 2022?

Vanuit de basisverzekering krijg je een vergoeding voor 3 uur diëtetiek door een diëtist. Dit is 3 uur per volledig kalenderjaar. Om een vergoeding te krijgen moet je voldoen aan deze 2 voorwaarden:
1) Je krijgt de behandeling van een diëtist. En niet van een gewichtsconsulent.
2) Je hebt een medische indicatie.

Doorverwijzing huisarts: Hulp bij afvallen huisarts

Overgewicht wil zeggen dat u te zwaar bent en te veel lichaamsvet heeft.
U kunt op twee manieren te weten komen of u overgewicht heeft:
U kunt uw BMI (Body Mass Index) berekenen. Dit getal geeft aan of uw gewicht past bij uw lengte. Ga hiervoor naar de BMI-meter en vul uw gewicht en lengte in. Dan wordt de BMI voor u uitgerekend. Ook in de huisartsenpraktijk kan uw BMI worden uitgerekend.

Een BMI van meer dan 25 betekent overgewicht.
De buikomvang is een goede maat voor de hoeveelheid lichaamsvet. Leg hiervoor een meetlint om uw middel. Bij vrouwen is er sprake van een vergrote buikomvang als deze groter is dan 80 cm, bij mannen als deze groter is dan 94 cm.

Diëtiste via huisarts

Als uw huisarts of specialist constateert dat u voeding gerelateerde klachten of gezondheidsproblematiek heeft, kan hij u doorverwijzen naar een diëtist. Ook kunt u op eigen initiatief aan uw huisarts of specialist vragen of hij u kan doorverwijzen naar de diëtist omdat u specifieke vragen heeft. U krijgt in beide gevallen een verwijsbrief mee met daarin de vraagstelling voor een bepaalde behandeling. Neem deze verwijsbrief altijd mee naar het eerste consult.

Van veel verschillende zorgverleners kun je voedingsadviezen of beweegadviezen krijgen. Dit is nuttig bij onder andere overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, astma en COPD. Wanneer ga je naar wie? En wat krijg je vergoed? Op deze pagina geven we een overzicht. Je kunt het beste via je huisarts de meest passende zorgverlener zoeken.

Vergoedingen, Basisverzekering en eigen risico

De kosten voor dieetadvisering worden door de zorgverzekering vergoed vanuit de basisverzekering voor maximaal 3 uur per jaar per persoon. Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen.

Aanvullende verzekering

Als je naast je basisverzekering een aanvullend pakket hebt wordt hieruit vaak een extra vergoeding gegeven. Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar of bekijk hun vergoedingenoverzicht.

Afvallen via huisarts: Heb ik een verwijzing nodig?

Spelen er medische zaken, dan heb je een verwijsbrief met een medische indicatie nodig van je (huis-)arts of specialist. Dit om te zorgen dat wij alle relevantie informatie hebben en u goed kunnen adviseren.
Is er geen medische reden, dan kunt u zonder verwijzing naar de diëtist. De diëtist is vrij toegankelijk. Als u zonder verwijzing een afspraak maakt bij ons dan start de behandeling met een screening waarmee we in kaart brengen of er eventueel gezondheidsfactoren zijn die relevant zijn voor de begeleiding.
Let op: niet alle verzekeraars hanteren de directe toegankelijkheid voor diëtetiek.

Wat als ik geen recht (meer) heb op vergoeding?

Het kan het zijn dat je meer tijd nodig hebt dan de verzekeraar vergoedt of dat de verzekeraar de consulten niet vergoed. Informeer bij uw verzekering wat de mogelijkheden zijn.

Ketenzorg

Als je huisarts is aangesloten bij ketenzorg gaan de kosten niet af van het verplicht eigen risico vanuit de basisverzekering wanneer er sprake is van diabetes, COPD en/of CVRM (Cardiovasculair risico).

Verhindering

Bij verhindering dient u minimaal 24 uur (liefst ruimer) van tevoren uw afspraak af te zeggen. Weekenddagen en feestdagen tellen niet mee in de vereiste 24 uur. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd bij u in rekening gebracht, vermeerderd met 21% BTW. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd zijn niet declarabel bij uw verzekeraar.

Heb je voor diëtist een verwijzing nodig?

De 100 procent marktconforme vergoeding geldt echter alleen voor diëtisten die een behandelcontract hebben afgesloten met de zorgverzekeraar. Zonder contract wordt er, afhankelijk van de polis, slechts 80, 70, 60 of nog lager percentage van het consult vergoed.
Is een diëtist gratis?

Uit de standaard basisverzekering krijgt u 3 uur dieetadvies per jaar vergoed. Een diëtist geeft voorlichting en advies over voeding en eetgewoonten, met een medisch doel.
Heb je een verwijzing nodig voor een diëtist?

Spelen er medische zaken, dan heb je een verwijsbrief met een medische indicatie nodig van je (huis-)arts of specialist. Dit om te zorgen dat wij alle relevantie informatie hebben en u goed kunnen adviseren. Is er geen medische reden, dan kunt u zonder verwijzing naar de diëtist. De diëtist is vrij toegankelijk.

Hoe krijg je een doorverwijzing?

Een doorverwijzing gaat altijd via de huisarts.

Heb ik voor een diëtist een verwijzing nodig?

In de meeste gevallen mag je zonder verwijsbrief van de (huis)arts naar de diëtist. In je basisverzekering zijn tenminste 3 dieetadvies gesprekken vastgelegd. Alleen wanneer het om dieetadvies binnen de ketenzorg voor diabetes type 2, CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD (longziekte) gaat, is hier een specifieke, digitale verwijzing voor nodig, omdat het dan vaak om langdurige behandelingen gaat.

Heb ik recht op een diëtist?

Iedereen heeft recht op een diëtist, tot max 3 uur dieetadvies per jaar. Indien meer nodig dan heb je altijd een doorverwijzing van de huisarts of ketenzorg nodig.

Wat is het verschil tussen een diëtist en voedingsdeskundige?

Wat is het verschil tussen een diëtist en voedingsdeskundige? Of een gewichtsconsulent en een voedingstherapeut?
Die vraag horen we bij voedingsadviesburo de Winter regelmatig. Al deze beroepen houden zich bezig met voeding, maar verschillen toch nog behoorlijk.
Om de vraag kort en simpel te beantwoorden: Een diëtist heeft een beschermde titel, en heeft een HBO opleiding gevolgd en is ingeschreven in het onafhankelijke kwaliteitsregister Paramedici.

De overige beroepen zijn niet beschermd, en iedereen mag zich zo noemen, ook zonder opleiding.
Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding, zowel bij ziekte als gezondheid. Je kunt bij een diëtist terecht voor begeleiding bij het ondergewicht, overgewicht of obesitas, maar ook voor advies bij medische klachten zoals een diabetes, een hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk of bijvoorbeeld darmklachten.
De combinatie van voeding en medische achtergrond in de opleiding Voeding en Diëtetiek maakt dat een diëtist niet alleen veel weet van eten, maar ook medische kennis heeft. Aan de hand van jouw persoonlijke situatie, mogelijkheden, voorkeuren en medische klachten adviseert en begeleidt de diëtist je naar een ander eetpatroon. Vaak gebeurt dit door dieper in te gaan op iemands eetgewoonten maar ook de beweeg- en leefgewoonten komen aan bod.

Belangrijk dus om goed te controleren welke opleidingen iemand heeft en uit te zoeken bij wie jij het meest op je plek zult zijn.
Goed om te weten: De diëtisten van voedingsadviesbureau de Winter zijn allen erkende, kwaliteitsgeregistreerde diëtisten!