Scholen

Als school heeft u maatschappelijk verantwoord onderwijs waarschijnlijk hoog in het vaandel staan. De diëtist kan hier ook iets in betekenen, heel veel zelfs!

Aandacht voor gezonde voeding op school

In de toekomst zullen overgewicht, diabetes en andere welvaartsziekten alleen maar toenemen. Het zijn de kinderen van nu die daar straks mee te maken gaan krijgen. Bij Voedingsadviesbureau De Winter vinden we dat kinderen zo veel mogelijk gestimuleerd moeten worden tot gezonde leefstijl, want jong geleerd is oud gedaan.

Het is van groot belang dat overgewicht en ondergewicht tijdig wordt gesignaleerd. De welvaartsziekten hebben een ontzettende impact op de toekomstige maatschappij en op de lange termijn brengen deze ook de nodige kosten met zich mee.

Bovendien hebben leerlingen met een gezonde leefstijl daar nu al profijt van. Ze zijn minder snel ziek en dat betekent voor u minder verzuim.

Wat kunt u doen op uw school?

Het is belangrijk dat juist scholen preventieve maatregelen treffen voor deze welvaartsziekten. Want scholen zijn plekken waar kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen en waar ze open staan om dingen te leren.

Wat u zou kunnen doen is tijd besteden aan gezonde voeding, en het belang ervan benadrukken. Maar ook buiten de lestijd kunt u een gezonde leefstijl promoten, bijvoorbeeld met een gezonde schoolkantine. 

Wat kan de diëtist voor u als school betekenen?

Voedingsadviesbureau De Winter biedt verschillende diensten aan voor basisonderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs en beroepsonderwijs:

Andere projecten die we op uw school kunnen uitvoeren zijn bijvoorbeeld:

  • Het opstellen van een traktatiebeleid
  • Voedingsvoorlichting geven op ouderavonden
  • Screenen op gewicht en voedingspatroon en zo nodig hierop inhaken
  • Een spreekuur houden voor ouders en kinderen

We denken graag met u mee over hoe een betere gezondheid kunt bereiken voor uw leerlingen en uw school.

Speciaal voor ouders

Zit u in de ouderraad of bent u een ouder van een schoolgaand kind, en vindt u dat de school wat meer aandacht aan gezonde voeding mag besteden? Of wilt u een gezonder aanbod in de schoolkantine?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres. We kunnen een voorlichting op een ouderavond organiseren en daarin benadrukken wat het belang van gezonde voeding is voor kinderen en welke verantwoordelijkheid de school daarin heeft.  Zo kunnen we een eerste stap maken om een gezonde leefstijl op de kaart te zetten en de school stimuleren om deze lijn voort te zetten.

U kunt uw wensen altijd met ons bespreken. Neem daarvoor contact met ons op.