Rapportage

Als behandelend arts ontvangt u, in overleg met uw patiënt, in principe altijd een rapportage over het verloop van de behandeling. Dit geldt ook voor patiënten die niet door u zijn doorverwezen. 

Allereerst ontvangt u een rapportage met de bevindingen uit het intakegesprek. Aan het eind van de behandeling en bij eventuele tussentijdse problemen vindt eveneens een rapportage plaats.

Heeft u eerder behoefte aan een rapportage of contactmoment, dan kunt u deze zowel telefonisch als online bij ons aanvragen .