Ketenzorg

Voedingsadviesbureau De Winter streeft ernaar om de zorg voor de patiënt steeds meer gezamenlijk aan te bieden. Onze diëtisten werken veelal multidisciplinair.

Wij dragen dan ook graag bij aan de uitvoering van de ketenzorg. Ketenzorg zorgt voor kwaliteitsvolle, inzichtelijke, toegankelijke én betaalbare zorg voor mensen met een chronische aandoening. Voor de patiënt is het erg prettig dat er over de zorg duidelijke afspraken zijn en goed overleg plaatsvindt. Uiteindelijk komt dat de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling ten goede.

Diabetes Ketenzorg

Inmiddels is op alle locaties van Voedingsadviesbureau De Winter de Diabetes Ketenzorg in de afrondingsfase of al draaiend. De zorg voor deze groep patiënten wordt vanaf 2012 waarschijnlijk volledig vergoed vanuit het basispakket.

Ketenzorg COPD

Tevens is een van onze gespecialiseerde diëtisten Angelika Alderden-van der Vecht betrokken bij de COPD-projectgroep in de Haarlemmermeer om zo een goed projectvoorstel voor de Ketenzorg COPD in deze regio te kunnen aanbieden. Zij heeft inspraak in de specifieke aandachtspunten in de dieetbegeleiding bij deze doelgroep, maar ook in de eisen waaraan de diëtist moet voldoen om de kwaliteit van de COPD-zorg te optimaliseren.

Bent u als huisartsen(groep) of organisatie bezig met de ontwikkeling van een ketenzorg? Wij denken graag met u mee. Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen.