Individuele begeleiding

We geven u als zorgverlener graag inzicht in onze werkwijze. Op deze pagina leest u hoe de individuele behandeling verloopt, welke rapportages u mag verwachten en hoe u op de behandeling kunt inspelen.

Intake

In het eerste gesprek verzamelen we informatie over klachten, eetgewoonten en persoonlijke omstandigheden van de patiënt. Op basis hiervan stellen we een voedingsplan en een voorbeelddagmenu op.  

Voedingsplan

Het opstellen van het voedingsplan gaat altijd in samenspraak met de patiënt. Het advies van de begeleiding moet altijd goed in te passen zijn in de individuele situatie v. Persoonlijke aandacht vinden we zeer belangrijk, en daarom nemen we voor uw patiënt uitgebreid de tijd.

Vervolgconsulten

De individuele begeleiding is gericht op kennisvermeerdering en gedragsverandering. Bij kennisvermeerdering krijgt de patiënt bijvoorbeeld inzicht in het verschil tussen verzadigd en onverzadigd vet. Bij gedragsverandering proberen we voornamelijk grip te krijgen op zijn of haar eetgedrag. Hier kunnen bijvoorbeeld emoties of externe impulsen een rol bij spelen. Juist door de combinatie van voorlichting en coaching bij het eetgedrag wordt de kans op terugval zo klein mogelijk. 

Eigen verantwoordelijkheid

Tijdens het hele behandeltraject blijft de eigen inbreng van de patiënt van groot belang. Om dit te bereiken, gebruiken we de motivational interviewing-techniek. Bij deze ‘motiverende gespreksvoering’ wordt de behandeling zo veel mogelijk op de patiënt afgestemd. We stimuleren hem of haar actief mee te denken, en zo (mede)verantwoordelijkheid voor de behandeling te nemen.

Behandelen met motiverende gespreksvoering verlaagt de kans op dieetontrouw aanzienlijk. Het beoogde gezondheidseffect kan hierdoor beter worden bereikt. 

Leefstijlverandering

De behandeling werkt toe naar een realistische leefstijlverandering. Deze moet voor de patiënt goed vol te houden zijn, zeker ook op de lange termijn. Een crashdieet als het Atkins-dieet of een dieet met maaltijdvervangers is bij voorkeur niet aan de orde. Wij stimuleren deze (crash)diëten absoluut niet, maar we kunnen de patiënten tijdens en na het diëten wel adviezen geven om een nieuw en gezond eet- en leefpatroon aan te nemen. Hoe eerder er wordt begonnen met het aanpassen van het gedragspatroon, hoe reëler de kans is dat mensen niet terugvallen.

Fasen van verandering

De motiverende gespreksvoering waar we in de praktijk mee werken, gaat uit van het Stages of Change-model. Dit model beschrijft gedragsverandering in diverse stadia van motivatie tot aanpassing aan het nieuwe gedrag.

De zorgverlener past zich hierbij aan de patiënt aan, afhankelijk van in welke fase hij of zij zich bevindt. Niet alleen voor diëtisten, maar ook voor huisartsen is dit model een nuttig hulpmiddel om patiënten te motiveren hun voedingsgedrag aan te passen.

Huisartsen en diëtisten kunnen patiënten met dit model gezamenlijk begeleiden. Het vergemakkelijkt de onderlinge communicatie en helpt huisartsen om leefstijlverandering bij patiënten bespreekbaar te maken.

Hoe dit werkt is te lezen in onderstaande tabel.

Rapportage

Op verschillende momenten rapporteren we het verloop van de begeleiding aan de behandelend arts. Voor meer informatie hierover verwijzen we u door naar de pagina Rapportage.