Werkwijze

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek en duurt ongeveer 40 minuten Dit kennismakingsgesprek is vooral bedoeld om informatie van u te krijgen, bijvoorbeeld over uw klachten, uw verwachtingen of hulpvraag, uw gewichtsverloop en uw huidige eetpatronen. Dit gesprek wordt gevolgd door een adviesgesprek (25 minuten). Tijdens dit adviesgesprek zal de diëtist u persoonlijk adviseren en u een op maat gemaakt voorbeelddagmenu voorleggen, welke u samen nog verder naar behoefte kunt aanpassen. Bij het adviesgesprek wordt vaak een nieuwe afspraak gemaakt voor een vervolgconsult (25 minuten).

Individueel dieetadvies

Naast de gesprekken heeft de diëtist tijd nodig om bijvoorbeeld uw voeding te berekenen, gegevens te analyseren of bijvoorbeeld een behandelplan op te stellen. Dit heet individueel dieetadvies. Bij de intake heeft de diëtist standaard minimaal 30 minuten hiervoor nodig. Het individueel dieetadvies wordt apart in rekening gebracht. Tijdens de verdere behandeling is mogelijk extra individueel dieetadvies nodig, de dietist stelt u hiervan op de hoogte mocht dit het geval zijn.

De dieetbehandeling

In overleg met u worden de bevindingen aan uw behandelend (huis)arts of specialist gerapporteerd. Wanneer u de behandeling wilt beëindigen is een afsluitend consult wenselijk om de begeleiding goed te kunnen evalueren en samen goed af te kunnen sluiten.

Vergoedingen

De diëtist is in 2021 opgenomen in de basisverzekering voor 3 uur en bij veel zorgverzekeraars ook opgenomen in het aanvullende pakket. Bij bepaalde chronische aandoeningen zoals diabetes type 2 en COPD wordt dieetbegeleiding (onbeperkt) vergoed vanuit gecoördineerde multidisciplinaire zorg (GMZ). De vergoeding bij GMZ gaat niet ten koste van het eigen risico in tegenstelling tot de vergoeding vanuit de basisverzekering. Op welke manier uw dieetadvies voor vergoeding in aanmerking komt kunt u navragen bij uw zorgverzekering.

Aftrek belasting

Wist u dat u veel dieetkosten kunt aftrekken van uw belasting? Wij adviseren u hiervoor te kijken op https://www.belastingdienst.nl (zoek op dieet).

Tarieven

De tarieven voor de consulten zijn indien u verzekerd bent vastgesteld door de zorgverzekeraar. Per zorgverzekeraar kan het tarief enigszins variëren. De facturatie gebeurd door Famed.
Indien u niet verzekerd bent of ervoor kiest zelf de rekening te ontvangen gelden de volgende tarieven:

Intake:

Kennismakingsgesprek:      € 58,31

Individueel dieetadvies:      € 38,88

Adviesgesprek:                 € 38,88

Vervolgconsulten:              € 38,88 (eetstoornissen in begin ruimer gesprek van 40 minuten a 58,31)

Toeslag huisbezoek:           € 20,61

Niet nagekomen afspraken: € 38,88 euro (afhankelijk van duur geplande gesprek)

De prijslijst kunt u vinden in de wachtkamer van Voedingsadviesbureau de Winter. Deze geldt slechts voor een kleine groep cliënten, namelijk: Cliënten die niet aanvullend verzekerd zijn of cliënten van zorgverzekeraars met wie de diëtist geen contract heeft afgesloten.

Afzeggen van afspraken

Heeft u een afspraak gemaakt bij de diëtist en bent u verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Wanneer u een afspraak op maandag wilt afzeggen, dan uiterlijk de vrijdag ervoor. Zegt u de afspraak niet of niet tijdig af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om de geplande tijd hiervoor in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet door uw verzekering vergoed.

Heeft u een klacht of tip?

Wij doen onze uiterste best om u een optimale behandeling aan te bieden. Heeft u op- of aanmerkingen over enig aspect van de behandeling, aarzelt u dan niet en geef het aan ons door. U kunt uw klachten of tips sturen aan receptie@dewinter.nl of per post naar onze hoofdlocatie: Skagerrak 116 te Hoofddorp t.a.v. A. Mesman-de Winter, praktijkcoördinator.