Algemene Voorwaarden

Introductie

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de gehele dienstverlening van Voedingsadviesbureau De Winter. Dit betreft de praktijklocaties die vallen onder de handelsnaam Voedingsadviesbureau De Winter evenals het programma Diëtist Online.

Deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Diëtist: in het bezit van een Nederlands diploma diëtetiek en ingeschreven in het basisregister van het kwaliteitsregister;

Cliënt: Degene aan wie door de diëtist advies verleend; Diëtist Online: de website voor online voedingsadviezen van Voedingsadviesbureau De Winter

Artikel 2: Algemeen

De diëtist geeft advies aan de cliënt volgens de normen van de beroepsvereniging. De diëtist neemt verantwoording voor haar handelen en zorgt er voor dat hij/zij voldoende up to date blijft.

Artikel 3: Aansprakelijkheid en Klachten.

  • Voedingsadviesbureau De Winter streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Voedingsadviesbureau De Winter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft.
  • De cliënt dient zich te realiseren dat de adviezen van Diëtist Online nooit de individuele begeleiding bij de diëtist kunnen vervangen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van deze adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheids) situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk om te beoordelen of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.
  • De cliënt is zelf verantwoordelijk om bij twijfel en onduidelijkheid over het online gegeven advies een (extra) advies van een arts of diëtist te consulteren.
  • Diëtist Online is ontwikkeld voor cliënten met overgewicht. Indien de cliënt (ook) andere medische klachten heeft is de deelname van Diëtist Online geheel op eigen risico. Wij adviseren u in dit geval contact op te nemen met uw diëtist voor een eventueel extra persoonlijk advies.

Artikel 4: Behandelvoorwaarden

Voor meer informatie over kosten, vergoeding en behandeling wordt verwezen naar de behandelvoorwaarden van Voedingsaviesbureau De Winter.

Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden.

Wij zullen mogelijk deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. De laatste versie is aangepast op woensdag 25 februari 2009;